Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Açık-Kapalı Pazar Alanı Projesi

İlçemiz sebze ve giyim pazarı şehir merkezinde ve ara sokaklarda hizmet vermekte olup; bu durum ses ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermekte ve çevrenin kirlenmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca açık-kapalı pazar alanlarımızın kent merkezinde yer alması sebebiyle; kent merkezinde oldukça yoğun bir yaya sirkülasyonu ve taşıt trafiği oluşmakta, bu durum hem yerleşik halkımızın mağduriyetine hem de verilen kentsel-sosyal hizmetlerin (itfaiye, sağlık, temizlik...) aksamasına neden olmakta, güvenlik sorunları da yaşatmaktadır. "Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda Hayrabolu Belediyesi olarak, hızla büyüyen ilçemiz halkının gereksinim duyduğu açık-kapalı pazar yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla sabit pazar yeri alanlarının projelendirerek hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Halka daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla kurulacak olan sabit açık-kapalı pazar yerlerinin hizmete sunulmasıyla, mevcut pazar yerlerinde yaşanan trafik yoğunluğu ve çöp birikmesi gibi sorunların çözülmesi hedeflenmektedir.