Bilgi Edinme Formu

Talep Eden Kişi:
T.C. Kimlik No:
Başvuru sahibinin adı ve soyadı:
Oturma yeri veya iş adresi:
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?
Elektronik Yazılı
E-Posta adresi:
Telefon:
İstenen bilgi veya belgeler:
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.