Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 103. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI (18.03.2018)

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜRETİCİLER İÇİN PAZAR YERİ TAHSİS İLANI

Hayrabolu Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan, Hayrabolu ilçesi 421 ada 34 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yapılan Hayrabolu Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde bulunan ÜRETİCİ satış yerlerinin Salı  günü kurulacak Pazar için "Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine istinaden aşağıdaki tarihleri belirtilmiş işleyiş takvimine göre “İlyas Mahallesi Uzunköprü Cad. No:11 Hayrabolu/TEKİRDAĞ” adresindeki Hayrabolu Belediye Başkanlığı ek hizmet binasında Belediye Meclisi Toplantı Salonunda kura ile tahsisi yapılacaktır.

12/07/2012 tarih, 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Pazar Yerleri hakkındaki Yönetmelik Hükümleri" nin 3.ncü bölüm 12/1 maddesindeki şartları taşıyan Sebze, Meyve, Gıda ve ihtiyaç maddeleri satışı yapan esnaf ve üreticilerin; Belediyemizin Zabıta Müdürlüğüne 03/08/2018 tarihine kadar aşağıda yazılı istenilen belgeler ile birlikte bizzat müracaatta bulunmaları gerekmekte olup, internet üzerinden veya başka bir şekilde müracaat kabul edilmeyecektir.

Başvuru dilekçesi Zabıta Müdürlüğünden tedarik edilecektir. İlgililere duyurulur.

Gazete İlan Tarihi                                                      : 25/07/2018

Belediye İlan Panosu                                                : 25/07/2018- 02/08/2018

İnternet Sitesi (http://www.hayrabolu.bel.tr)               : 25/07/2018- 02/08/2018

Başvuru Tarihi                                                           : 01/08/2018- 03/08/2018

Kuraya Katılacakların Kesin Listesinin İlanı               : 07/08/2018- 15/08/2018

Listeye İtiraz Süresi                                                  : 16/08/2018- 27/08/2018

Kura Tarihi                                                                : 31/08/2018

Tahsis Listesinin İlanı                                                : 31/08/2018

            Pazarın Kurulacağı Gün : Hayrabolu Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde EK-1 listedeki tezgah yerleri için Salı günleri kurulacak pazardan tezgah yeri  kiralayacaklar için geçerlidir.

            Talep eden ve gerekli şartları sağlayan üreticilere yer tahsisi kura ile Belediye Encümeni huzurunda Noter aracılığıyla yapılacaktır.

            Kura çekiliş işlemi 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 11:00’de “İlyas Mahallesi Uzunköprü Cad. No:11 Hayrabolu/TEKİRDAĞ” adresindeki Hayrabolu Belediye Başkanlığı ek hizmet binasında Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            Tahsis süresi 5 (Beş) yıldır

            Kura işlemine katılma hakkını kazananların listesi Belediye ilan panosu ve resmi internet sayfasında yayınlanacaktır.

            Kura işlemi tamamlandıktan sonra yer tahsis işlemi yapılan pazarcı ve üreticilerle, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre sözleşme imzalanacaktır.

            Hayrabolu Belediyesi Kapalı Pazar Yerindeki listesi ve yerleşim planı ekte bulunan (EK-1 Salı günü) tezgah yerleri  tekli gruplar halinde tahsis edilecektir.

                Kura işlemi Asil ve Yedek Liste olarak belirlenecek ve Asil listede yerini/ tezgâh numarasını iptal ettiren / yer istemeyenlerin yerine; Yedek Listede Sıra Numarası Yedek 1(Birden) başlamak üzere tekrardan tahsis işlemi Zabıta Müdürlüğümüzce Yapılacaktır. Bir kişiye birden fazla satış yeri tahsis edildiğinin  tespiti durumunda birden fazla olan kısmı derhal iptal edilir.

            Tahsis sahipleri ve yanlarında çalıştırdıkları işçileri ( 5326 Sayılı Kabahatler kanun ve 5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Belediye Emir Yasakları Yönetmeliği ve 26490 sayılı Zabıta yönetmeliğinde öngörülen emir ve yasaklara uymak zorundadır

2.4. Özel Şartlar :

a) Tezgahlar Belediyemiz tarafından belirlenen özelliklerde, ölçülerde standart olarak üreticiler tarafından temin edilecektir.

c) Tahsisi yapılan satış yerinin kullanım hakkı sadece halk pazarı günü olan Salı günleri için olup diğer günlerin kullanım hakkı belediyenin olacaktır.

ç) Belediyemizin izni olmadan tahsisi yapılan satış yeri bir başkasına devredilemez veya kiralanamaz. Aksi halde tahsis hakkı/sözleşmesi iptal edilir.

e) Tahsis edilen üretici satış yeri alanının bakım ve temizliği üreticiye aittir. Pazar bittikten sonra reyonlardaki çöpler tahsis hakkı sahibi üreticiler tarafından toplanıp belediyece verilen çöp poşetlerine konularak çöp toplama merkezine bırakılacaktır.

f) Tahsis işlemlerinin tamamlanıp sözleşmeye bağlanmasına müteakip her üretici kapalı Pazar yerindeki satış yerine taşınacaktır. Üreticiler kesinlikle kapalı Pazar yeri dışında satış yapamayacaklardır.

g) Reyon ve Pazar yeri alanı içinde kesinlikle araç bulundurulmayacaktır.

h) Tahsis edilen satış yeri ve/veya reyon hiçbir şekilde amacı dışında kullanılmayacaktır.

ı) Tahsis hakkı sahibi üreticiler kendi reyonları ile kapalı Pazar yeri alanı içinde Pazar bitiminden sonra hiçbir malzeme bırakmayacaklardır.

i) Pazar yerinde alkol tüketimi ile alkollü içecek bulundurmak, açık ve kapalı alkollü içecek sunumu yapmak yasaktır.

j) Tahsis hakkı sahibi üreticiler pazarın huzur ve sükununu bozucu hal ve hareketlerde bulunmayacaktır.

2.5. Sözleşme hükümlerine, Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik ile Zabıta Emir ve Yasaklar Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket eden; Özel şartlarda belirlenen yasaklara uymayan üreticiler ve çalışanları hakkında Zabıta Müdürlüğünce tutanak düzenlenir ve hakkında toplamda 5 tutanak bulunan üreticinin yer tahsisi iptal edilerek gerekli yasal işlemler yürütülür. Ayrıca herhangi bir şekilde yer / tezgâh iptallerinde hak iddiasında bulunulamaz.

PAZAR TEZGAH YERİ TAHSİS EDİLECEKLERDE ARANILAN ŞARTLARI

(1) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere 20/07/2018 tarihinden önce kayıtlı olmak.

c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

(3)Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar; Ek-1’de yer alan dilekçe, esnaf ve sanatkarlar odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge ve son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ile birlikte belediyeye başvurur.

Üretici Esnafından İstenilecek Belgeler:

1-Şahıslar İçin İstenilen Belgeler;

a) Maktu Başvuru Formu veya dilekçe

b) Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi

c) İkametgah Belgesi

d) Oda Kayıt Belgesi*

e) Vergi Levhası**

f) 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

2-Şirketler İçin İstenilen Belgeler;

a) Maktu Başvuru Formu veya dilekçe

b) Ticaret Sicil Gazetesi

c) İmza Sirküleri

d) Karar Defteri

e) Yetki Belgesi Noterden Onaylı

f) Ticaret Odası Kayıt ve Sicil Belgesi

g)Vergi Levhası

Ayrıca Şirket tarafından Pazaryerlerinde Sorumlu olacak kişinin;Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgahı, 3 Adet Fotoğrafı

*Müstahsil (Üretici) Belgesi olanlarda (müracaat tarihi itibari ile) bulunduğu yıla ait üretim yılı için geçerli olan üretici belgesi ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğuna dair belge geçerlidir.

** Müstahsil (Üretici) Belgesi olanlarda aranmaz. Ayrıca vergiye tabi esnafların faaliyet konularında mutlaka Tezgahlar ve Pazar yeri vasıtası ile yaptığı işin faaliyeti belirtilmelidir.

TAHSİS İŞLEMİ

Başvuru dosyalarında yapılacak incelemenin ardından, ilçe sınırlarımız dahilinde ikamet edenlere öncelikle tezgah tahsis işlemi yapılıp diğer müracaatlarla ilgili kuraya katılma hakkı kazananlar arasında yapılacak kura çekim işlemi sonucunda, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. Maddesi uyarınca alınacak işgaliye bedeli Bakanlar Kurulunca tespit edilinceye kadar Hayrabolu Belediye meclisinin 2013 yılında uygulanmak üzere belirlediği işgaliye bedeli olan M2 ‘si 2,00 (İKİ) TL’sı işgaliye bedelini ödemek şartı ile tahsis işlemi yapılacaktır.