Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Hayvan Barınağı Projesi

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde, kamu yararına hizmet sunmak amacıyla; Hayrabolu İlçesi'nde yapılması düşünülen “Hayvan Barınağı Projesi” ile Hayrabolu ilçesi dahilinde usulüne uygun olarak toplanacak sahipsiz hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılabilecektir. Böylece sokaklarda başıboş gezen sokak hayvanlarının kent sakinlerini rahatsız etmesi önlenebilecek, hayvanlar aracılığı ile yayılan hastalıkların önüne geçilebilecek; sokak hayvanlarının da şiddet görmesi ve hastalıklar nedeniyle ölümleri önlenebilecektir. Belediyemizin hayata geçirmeyi düşündüğü “Hayvan Barınağı Projesi” ile sokak hayvanları için Belediyemize düşen sorumluluk ve görevler eksiksiz olarak yerine getirilebilecek, ayrıca kent sakinlerinin huzuru ve sağlığı için de gereken tedbirler alınabilecektir.