Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Hayvan Pazarı Projesi

Belediyemizce, 5393 sayılı Belediye Kanununun ‘Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları’ (Üçüncü Bölüm) başlığı altında yer alan 14.maddesi doğrultusunda; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerinin sağlanabilmesi ve  ‘Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usül Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in amacına yönelik olarak; kasaplık, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp satılabilecekleri, gerektiğinde bir kaç gün bekletilebilecekleri bir Hayvan Pazarı yerinin projelendirilerek hayata geçirilmesi düşünülmektedir.