Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Sosyal Konut Projeleri ve Romen TOKİ Projesi

Kentsel-sosyal ve teknik altyapı alanları yetersiz,  kentsel estetikten yoksun ve sağlıksız, çarpık yapılaşma sonucu oluşan yapıların rehabilite edilmesi (kanun ve yönetmeliklere uygun olarak) amacıyla belirlenen/belirlenecek olan Kentsel Dönüşüm Alanları'nda; ayrıca, yeni belirlenecek alanlarda ise kentin ihtiyacı olan, sağlıklı, kentsel-sosyal ve teknik altyapısı sağlanmış, görsel olarak kentin çehresini güzelleştirecek yeni konutların üretimine olanak sağlanabilmesine yönelik Sosyal Konut Projelerinin hayata geçirilmesi düşünülmektedir.