Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Sosyal - Kültürel Tesis Projesi

Halkımızın ihtiyaç duyduğu kültürel-sosyal, sportif, eğlenme-dinlenme… aktivitelerini gerçekleştirebileceği özellikli bir mekan oluşturmak amacına yönelik olarak, Belediyemizce yapılması düşünülen Sosyal-Kültürel Tesis Alanında; halk oyunları ve mesleki geliştirme kursları, hobi kursları, kreş, açık-kapalı spor alanları, yarım olimpik yüzme havuzu, kafeterya-restoran, mescit, amatör müzik salonu, botanik bahçesi... gibi fonksiyonlar ve bu alanlara hizmet verebilecek idari-ticari birimler yer alacaktır.