Hayrabolu Belediyesi
tekirdağ
tekirdağ
tekirdağ
Kurumsal

Yol Yapım/Bakım/Tamirat İşleri

Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan yollar ile ilgili olarak (özellikle T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkisine devredilen ana caddeler ve yollar olmak üzere); sorunlu olan yolların tamir, bakım ve onarım iş-işlemlerinin (girinti çıkıntıların düzeltilmesi, zarar gören kaplamaların yenilenmesi, yıpranan taş bordür ve benzeri malzemelerin yenilenmesi, silinen trafik akış ve ikaz çizgilerinin yenilenmesi, sökülen yıkılan veya zarar gören trafik levhalarının ve trafik ışıklarının yenilenmesi...)  yapılması/yaptırılması planlanmaktadır. Ayrıca, İlçe merkezimizde İller Bankası ve Belediyemiz denetiminde devam eden Kanalizasyon Altyapı Projeleri ve İçme Suyu Altyapı Projeleri Yapım İşleri nedeniyle bozulan ve zarar gören asfalt yolların (T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkisine devredilen ana caddeler ve yollar) yol kaplamalarının yenilenmesi gerekmektedir.

Böylece bahse konu güzergahları kullanan araçların erişim hızının kesintiye uğramaması, emniyetli ve standardı yüksek konforlu yol akslarının sağlanması ile can ve mal güvenliği üst seviyeye çıkarılabilecek, ayrıca zamandan da tasarruf edilebilecektir.