Caferzade Mehmet Tevfik Selen'i kabri başında andık.