DEPREMSELLİK ÇALIŞMALAR

DEPREMSELLİK ÇALIŞMALAR

İlçemizin depremselliğini ve Kuzey Anadolu Fayına olan yakınlığını göz önünde bulundurarak; yaşanması muhtemel bir depremi en az hasarla atlatabilmek amacıyla, 2021 yılında Şehir Plancısı, Mimar, Geomatik Mühendisi, Harita Mühendisi ve Kentsel Dönüşüm Uzmanından oluşan 7 kişilik bir teknik ekip oluşturulmuştur. Bu kapsamda, ilçe sınırlarımızın tamamı dahilinde yapılan incelemelerde, ilçemizdeki binaların yapım yılı, yapı durumu, yapım tekniği, kat adetleri vb. parametrelere göre analizleri gerçekleştirilmiştir.
 
Söz konusu teknik ekibin hazırladığı bilimsel yapı analizleri sonucunda, ilçemizde deprem riskine karşı dayanıksız yapıların bulunduğu alanlar görülmüştür. Yapılan analiz ve sentezler sonucu ortaya çıkan alanlar doğrultusunda, Hayrabolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda 4 adet kentsel dönüşüm alanı belirlenmiştir. Bu alanlar, üzerindeki bina açısından afet riski taşıyan bölge, kentsel yenileme gerekliliği ve kentle bütünleşme açısından önemli bölge olarak değerlendirilmiştir. Aydınevler ve Kahya mahallelerinde bulunan kentsel çöküntü alanlarının yoğun olduğu bölgeler kentle bütünleşme açısından önemli bölge olarak belirlenmiştir. İlyas ve Hisar mahallelerindeki alanlar ise bitişik nizam yapılaşmadan dolayı kentsel yenileme gerekliliği nedeniyle kentsel dönüşüm alanı olarak seçilmiştir. Ayrıca, ilçe genelinde dağılım gösteren, yapı durumu büyük bir oranda “kötü” olarak gözlenmiş olup, 1999 yılı öncesi yapıların fazla olduğu görülmektedir.
 
Son olarak, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde yaşanan can ve mal kayıplarını üzülerek hatırlatmak isteriz. Olası bir depremde yaşanması muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçmek adına, binalarınızın riskli yapı tespitlerinin 6306 sayılı Kanun gereğince öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından yaptırılması gerekmekte olup; ilçe sakinlerimizin aşağıda belirtilen Bakanlıkça Yetkilendirilmiş kuruluşlara başvurması önem arz etmektedir.
 
Saygılarımızla,

DR. Osman İNAN - Hayrabolu Belediye Başkanı

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar

https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar